Nechci se dívat, jak zapomínáš

 

Nechci se dívat, jak zapomínáš,
pravdu si pleteš se zlou pomluvou.
Jestli dobře vidíš, tak se snaž,
zvednout svou hlavu, ať je nad vodou.
Začínáš se bát cizích pout,
i když ještě nejsou žádnou přítěží.

Večerní káva vychladlá,
slova pro dva, teď už zbytečná.
Tvá pýcha dávno uvadlá,
myšlenka hrdá, jak je průzračná.
Nad Tebou visí knok out,
poslední rána Tě hned probudí z Tvých snů.
Rf: Pochopil jsi to snad,
nestačí jen dávat musíš taky brát.

Já se chci dívat, jak vzpomínáš,
co jsi dřív nechtěl, je teď Tvůj velký sen.
Vím, že dobře vidíš a dost znáš,
čemu dnes tak věříš jsi dřív znát.
Nad Tebou visí knok out,
poslední rána Tě hned probudí.