Medium

 

Ještě mi vládne noční výr,
ještě tu svítí do tmy, pohledem zeleným.
Mávne tu křídly netopýr,
náhodou zkříží cesty a potom zase mír.
Jsem v moci nočních ptáků, šarlatánů vidění.
Pohledem mě vnáší na kraj svého hájení.

Rf: Jsem jejich Medium a koukám,
jsem jejich Medium a hlásím,
jsem jejich Medium a cítím,
plátna namalovaná mým dnem.

Máváš mi m
írná z břehů svých,
máváš mi kvítím ruky, zjizvenou krajinou.
Váháš zas v krajích propastí,
váhavá přísná roky zůstáváš nevinou.